startsida för foton

 

De bilder som du kan se i fotoalbumet är beskärda och i formatet 640 x 480 samt komprimerade beroende på att de ska laddas snabbt i din webbläsare. Därför blir de aningen sämre än originalbilden.

Fotografen, Ingegerd Johansson, tar cirka 400 bilder under en tävlingsdag så det finns flera bilder än de som är upplagda. Om du vill efterlysa någon bild så hör av dig så ska jag söka bland filerna.

Hälsningar
Clas Johansson #13
0493-51629, 070-469 10 85

 

OBS!!! Alla bilder tillhör Classic MX. Får ej kopieras eller användas utan tillstånd.