Välkommen till Ove Lundell Trophy, OLT
Uppdaterad 29 november, 2009

Samlade nyheter

 

   
20090527 Svenska förare som kör tävlingar i utlandet bör, för sin egen skull, skaffa sig ett Europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan.
Bra att ha om man skulle behöva sjukvård utomlands. Vården lämnas då på samma ekonomiska villkor som för landets egna invånare.
Se vidare detaljer på Försäkringskassans hemsida eller kontakta Försäkringskassan. www.forsakringskassan.se/privatpers/