INBJUDNINGSTÄVLING

HÄRMED INBJUDES TILL VETERANCROSS PÅ SJÖBOBANAN I PAULISTRÖM.
LÖRDAG DEN 15 MAJ 2010 KL 08.00

ALLA KLASSER SOLOMASKINER
HOPSLAGNING AV KLASSER KAN FÖREKOMMA.

LOTTADE PRISER
ANMÄLAN SENAST 10 MAJ 2010
STARTAVGIFT 150:-
EFTERANMÄLAN 200:- på plats den 15 maj

ANMÄLAN TILL KJELL CARLGREN TEL: 0736-958383 BOST. 031-982664

SERVERING OCH UPPTRÄDANDE MED MUSIK I PAUSEN !

VÄLKOMMNA!
PAULISTRÖMS MCK

EJ TRANSPONDERKRAV

(pub 20100328)