Dragningslista med vinnare i klubbens lotteri 2023.