Twin Shock Cup 2009

Uppdaterad 26 oktober, 2009

 

Nyhet!!!

Till glädje för alla som efterfrågat tävlingar för "Twin shock"på internationell nivå, liknande den kortfjädrade EM-serien, så kommer det att under 2009 köras en "Twin Shock Cup" (TSC).

Det blir 3 tävlingstillfällen.

2 maj Neiden/Tyskland i samband OLT
28 juni Vrigstad/Sverige, dagen efter CEC
15 augusti i Hadsund/Jylland/Danmark

 

 

OBS!
Det är inte tillåtet att deltaga I TSC med "Single Shock" cyklar som är ombyggda till Twin Shock (två stötdämpare). Twin Shock motorcyklarna måste ha sitt ursprung i Pré -85, fabrikstillverkade/saluförda motorcyklar som är tillverkade före 31 december 1984. Måttriktiga/ "look alike" kopior är OK. Se detaljer i TSC reglementet
(pub. 20090527)

OBS!
Svenska förare som kör tävlingar i utlandet bör, för sin egen skull, skaffa sig ett Europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan.
Bra att ha om man skulle behöva sjukvård utomlands. Vården lämnas då på samma ekonomiska villkor som för landets egna invånare.
Se vidare detaljer på Försäkringskassans hemsida eller kontakta Försäkringskassan. www.forsakringskassan.se/privatpers/
(pub. 20090527)

Varför "Twin Shock Cup"?

Presentation av "Twin Shock Cup" 2009

Presentation av "Twin Shock Cup" 2009 (Power Point)

Reglemente

 

Note!
It is not allowed to participate in the TSC with "Single Shock" motorbikes retrofitted to Twin Shock (two shock absorbers). The Twin Shock bikes must have their origin in Pré -85, factory manufactured/sold motorbikes (manufactured before Dec. 31, 1984)
"True to gauge"/ look alike copies are OK. See details in the TSC regulations.
(pub. 20090527)

Why "Twin Shock Cup"?

Presentation of "Twin Shock Cup" 2009

Presentation of "Twin Shock Cup" 2009 (Power Point)

Regulations

 

Achtung!
Es ist nicht gestattet mit "Single Shock" Motorräder umgerüstet auf Twin Shock (zwei Stossdämpfer) in TSC teilzunehmen Die Twin Shock Mororräder müssen ihre Originalität in Pré -85, Werksproduzierte/verkaufte Motorräder (produziert bis 31. Dezember 1984) haben. Massgerechte/ "look alike" Kopien sind OK. Siehe weitere Details im TSC Reglement.
(pub. 20090527)

Warum "Twin Shock Cup"?

Präsentation von "Twin Shock Cup" 2009

Präsentation von "Twin Shock Cup" 2009 (Power Point)

Reglement

Logo