startsida för foton

 

De bilder som du kan se i fotoalbumet är beskärda och i formatet 640 x 480 samt komprimerade beroende på att de ska laddas snabbt i din webbläsare. Därför blir de aningen sämre än originalbilden.

Hälsningar
Clas Johansson #13
0704-69 10 85

 

OBS!!! Alla bilder tillhör Classic MX. Får ej kopieras eller användas utan tillstånd.
Är det externa fotografer så ta kontakt med dessa.